DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

Funkcionalni principi Hydro-X postupka

 

Optimalna upotreba Hydro-X procesa

Automatsko doziranje

Zahvaljujući jednostavnoj kontroli i širokim granicama bezbjednosti, Hydro-X je pogodan za automatsko doziranje čak i pri upotrebi jednostavne opreme. Ilustracije pokazuju postrojenje za tretman vode gdje se doziranje Hydro-X-a vrši pH-kontrolnom dozirnom opremom. Postrojenje održava konstantnu pH vrijednost vode u cirkulaciji – u ovom slučaju pH vrijednost je 9,8. U drugim tipovima postrojenja kao što su parna i manja postrojenja centralnog grijanja, proporcionalno kontrolisana dozirna oprema može biti odabrana tako da dozirna pumpa radi paralelno sa dodavanjem svježe vode ili sa napojnom pumpom.

Odmuljivanje

U parnim postrojenjima postoji koncentracija soli i drugih nečistoća. Da bi se osigurala optimalna proizvodnja uz upotrebu Hydro-X-a, ova koncentracija ne može prelaziti dozvoljeni nivo. Prema tome, značajno je da postrojenje ima opremu za odmuljivanje, koja obezbjeđuje odmuljivanje iz kotla kada se dostigne maksimalna koncentracija.

Filtriranje

U postrojenjima centralnog i daljinskog grijanja je važno instalirati opremu za filtriranje vode u sistemu. Kada se voda tretira Hydro-X-om, rezidualna tvrdoća i drugi činioci mulja su stabilizovani i dispergovani u vodi u cirkulaciji. Da bi se izbjeglo njihovo akumuliranje u postrojenju, voda se mora filtrirati. U mnogim instalacijama ovo je najbolje i najekonomičnije izvesti upotrebom vrećasto-magnetnog filtera djelomičnog toka. Tipičan kontinualan protok kroz filter ovog tipa je od 5% do 15% cirkulacije vode.

 

Norme za Hydro-X doziranje

 

Kontrolne norme

Navedene dozirne količine su za normalno doziranje. Stvarne upotrebne doze određuju konsultanti Hydro-X A/S, kao i podešavanja i kontrolu napojne i kotlovske vode. Rezultati analiza određuju optimalnu dozu za svaki individualni slučaj.

 

Isporuka

Hydro-X se isporučuje spreman za upotrebu u plastičnim kanisterima ili metalnim buradima.

 

 

 

Skladištenje

Hydro-X može biti skladišten neograničeno vrijeme bez promjena, ukoliko se čuva u dobro zatvorenom pakovanju.

 

Parna postrojenja

 • - Normalna doza: Dnevno ili kontinualno dodavanje Hydro-X-a u napojnu vodu;
 • - Startna doza: Hydro-X tretman se počinje dodavanjem 1,0 litra Hydro-X-a po kubnom metru kotlovske vode;
 • - Sirova voda: Dodati 0,2 litra Hydro-X-a po kubnom metru dodatne vode;
 • - Tretirana voda: Dodati 0,04 litra Hydro-X-a po kubnom metru kondenzata;

Postrojenja daljinskog grijanja

 • - Normalno doziranje: Hydro-X se dodaje u vodu u cirkulaciji;
 • - Sirova voda: Dodati 1,0 litar Hydro-X-a po kubnom metru dodatne vode;
 • - Tretirana voda: Dodati 0,5 litra Hydro-X-a po kubnom metru dodatne vode;

Kontrola kondicioniranja

 • - Jednostavna kontrola: Hydro-X postupak takođe pojednostavljuje kontrolu kotlovsje vode. p-vrijednost, m-vrijednost, tvrdoća, pH-vrijednost i provodljivost pružaju neophodne informacije za većinu kotlova;
 • - Oprema za analizu: Analize se vrše lako, upotrebom specijalnog Hydrotest kompleta kojeg isporučuje Hydro-X A/S. Preporučuje se svakodnevno vršenje analiza;
 • - Normativne vrijednosti za parne kotlove: rezidualna tvrdoća - 0dH, p-vrijednost – 10 do 20 mval/l, provodljivost – ispod 7000 µS/cm (3500 ppm);
 • - Normativne vrijednosti za sisteme daljinskog grijanja: rezidualna tvrdoća - 0dH, p-vrijednost – 1 do 3 mval/l, pH vrijednost – 9,8 +/- 0,2, izgled – bistra i bez mulja;

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Copyright © 2010 DeNOx d.o.o.