DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

Funkcionalni principi Hydro-X postupka

 

Hydro-X za parna postrojenja sa operativnim sistemom tretmana vode

Poboljšanja efikasnosti

Čak i u parnim postrojenjima sa optimalnim jonoizmjenjivačkim postrojenjem upotreba Hydro-X postupka će rezultirati značajnim poboljšanjima efikasnosti. Najčešće je ekonomičnost vrlo jednostavno uporediti pošto je ušteda troškova u održavanju veća nego što su troškovi upotrebe Hydro-X-a.

Problemi su rješivi

Iako se kod jonoizmjenjivačkih postrojenja javljaju gubici, troškovi zastoja kao i troškovi održavanja često se smatraju neizbježnim i prihvatljivim. Ovo nije slučaj u naprednim postrojenjima gdje je rješenje problema izvršeno tehničkom konstrukcijom. Ali, formiranje kamenca, elektrohemijska korozija, vlaženje pare i drugi problemi su i dalje prisutni. Periodično mehaničko čišćenje kotla, rasklapanje i čišćenje ekonomajzera, zamjena korodiranih dijelova i sl. je još uvijek neophodno u postrojenjima gdje Hydro-X nije primjenjen.

U svim postrojenjima uključujući ona u radu

Prednosti Hydro-X postupka mogu biti iskorištene uz sve vrste postrojenja za tretman vode: kalcijum/natrijum, kationska razmjena, kation-anionska razmjena, reversna osmoza itd. Bez obzira na konstrukcione principe u tretmanu vode i degazacionom postrojenju, hemijski razvoj još nije stvorio savršeno postrojenje kome upotreba Hydro-X-a nije potrebna.

 

Varijante i optimalna operativnost

Najveća frekvencija nastajanja problema je u postrojenjima sa velikim i iznenadnim promjenama u potrošnji pare i u postrojenjima gdje je iskorištenost kapaciteta blizu maksimuma. U oba slučaja karakteristike Hydro-X postupka će biti potpuno iskorištene.

Konstantan efekat sa promjenom kvaliteta vode

Kao što je već rečeno, Hydro-X funkcioniše više prema fizičkim principima nego hemijskim. Ovo znači da je proces konstantno efektivan i nije narušen velikim promjenama u kvalitetu napojne vode. U postojećim postrojenjima za tretman vode Hydro-X će prema tome imati neophodnu funkciju istu kao što je imaju amortizeri u automobilusa inače perfektnim ogibljenjem. Zahtjevi za široke granice bezbjednosti mogu biti ispunjeni bez slučajnih, posljedičnih i novih polja rizika.

Konstantna bezbjednost sa promjenom opterećenja

Kada postrojenje za tretman vode funkcioniše sa promjenjivim stepenom opterećenja stvaranje kamenca, korozija i zagađenje pare će se povećati. Ovo je razlog zbog koga Hydro-X postupak ima vrlo značajan efekat. Doziranje će trenutno absorbovati sve nečistoće koje prodiru iz opreme za omekšavanje, rezervoara kondenzata, i na kotlu, ekonomajzeru, predgrijaču i kondenzatnim cijevima. Iz ovog razloga cjelokupno postrojenje može raditi konstantno sa maksimumom kapaciteta i dnevno održavanje može biti smanjeno na minimum.

 

Doziranje Hydro-X-a ima široke bezbjednosne granice

Minimalno doziranje

Samo mala količina Hydro-X-a je neophodna u napojnoj vodi. Minimalna doza se određuje svrhom tretmana, da bi se postiglo kompletno taloženje nečistoća u vodi.

Tretirana voda

Kada se upotrebljava tretirana voda, minimalna doza je dovoljna da nečistoće, ustvari veće od te doze, trenutno sadržane u kotlu tokom tretmana mogu biti absorbovane.

 

Povećanje tvrdoće

Samo minimalna doza je potpuno efikasna, čak i kada se tvrdoća vode poveća. Oscilacije u kvalitetu vode od snadbjevača do snadbjevača ili od sezone do sezone su najčešće bez ikakvih praktičnih posljedica po efekte Hydro-X-a. Samo u rijetkim slučajevima kada su granice tvrdoće prekoračene, neophodna je veća količina doziranja Hydro-X-a ili dodatak predtretmanu.

Uvijek optimalna bezbjednosna granica

Predoziranje Hydro-X-a je bez rizika, bez obzira da li je posljedica manuelne ili tehničke greške, ili je rezultat povećane doze u cilju ubrzanog otklanjanja postojećih naslaga kamenca. Predoziranje neće oštetiti kotao, a para će i dalje ostati čista.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Copyright � 2010 DeNOx d.o.o.