DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

Funkcionalni principi Hydro-X postupka

 

Kako Hydro-X rastvara postojeći kamenac

Bez zaustavljanja proizvodnje

Hydro-X ppostupak omogućava kompletno otklanjanje starog kamenca sa parnog kotla bez prekida proizvodnje.

Rastvaranje kamenca

Hydro-X sadrži komponente porijeklom od lignina koje se šire sa povećanjem temperature. Kad se čestice lignina nađu unutar pora kamenca, one se šire i otklanjaju kamenac sa površine metala. Otklanjanje slojeva kamenca se odvija u nekoliko faza, a najjače je u oblasti grijne površine koja je sa najvećom temperaturom. Efekat se može uočiti kada se parni kotao otvori poslije prvog perioda Hydro-X tretmana. Vrlo velike naslage kamenca je, sa ekonomičnog gledišta bolje otkloniti tokom zaustavljanja proizvodnje hemijskim čišćenjem. Ovim načinom bi se značajno smanjila količina potrebnog Hydro-X-a.

Prevođenje kamenca u mulj

Kamenac se raspada i oslobađa u sitnim slobodnim česticama. Ako kamenac ostane u parnom kotlu, on će se posljedično transformisati u slobodno pokretljiv mulj koji se može lako izbaciti odmuljivanjem. Takođe u ovom slučaju, Hydro-X proces funkcioniše prema potpuno drugačijim principima u poređenju sa klasičnim metodama otklanjanja starog kamenca hemijskim rastvorima.

 

Čišćenje pare upotrebom Hydro-X postupka

Hidro-X za sva parna postrojenja

Nezavisno od svrhe primjene pare, Hydro-X može biti upotrijebljen za kondicioniranje vode u parnom kotlovskom postrojenju. U ovom slučaju fizičko-hemijski tretman kotlovske vode ne samo da obezbjeđuje optimalnu operativnost postrojenja, nego i obezbjeđuje 100% čistu paru.

100% čista para za sve namjene

Para može biti korištena direktno za bilo koju namjenu (za autoklave u bolničkim uslovima ili u proizvodnji hrane, uključujući izvozno ovlaštenu proizvodnju mesa).

Samo vrlo malo hemikalija

Hydro-X otklanja potrebu za dodavanjem uobičajeno velike količine hemikalija koje formiraju mulj, kao što su karbonati i fosfati. Ovim smanjuje ukupnu količinu mulja na minimum i eliminiše rizik pjenušanja kao posljedice prevelikog alkaliteta.

Bez vlažne pare u bilo kom postrojenju

Čak i preklapanje zbog hemijskog sastava vode se sprječava upotrebom Hydro-X posupka. Za iste tipove postrojenja za omekšavanje ova prednost je od posebnog značaja, i također u tim slučajevima derivati glikola u Hydro-X-u će efektivno eliminisati rizik nastajanja vlažne pare.

 

Derivati glikola absorbuju obje strane vlažne površine parnog mjehura. Oni dalje otpuštaju vodu tako prouzrokujući pucanje parnog mjehura.

Optimalno stvaranje mulja

Nečistoće, bilo u čvrstoj ili gasovitoj formi, su absorbovane i neutralisane. Taloženje nastaje u formi mulja koji je lako pokretan i razložen. Mulj se lako otklanja odmuljivanjem ili filtracijom. Konzistentnost mulja sprječava nečistoće da budu absorbovane u paru i da odlaze u sistem sa parom. Iz ovog razloga para je 100% neutralna i čista. pH vrijednost je 7,0. Hydro-X postupak neutrališe i absorbuje sve nečistoće koje su se prethodno sadržale u pari.

Brz efekat

Efekat je vidljiv već nekoliko sati poslije dodavanja startne doze Hydro-X-a. Karakteristično čišćenje je započeto i para je spremna za direktnu primjenu.

Zaštita cjelokupnog postrojenja

Ovaj proces također obezbjeđuje efektivnu zaštitu svih dijelova postrojenja koja su direktno povezana sa kotlom kao npr. Predgrijač, turbine, kondenzatne cijevi i sl.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Copyright © 2010 DeNOx d.o.o.