DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

Funkcionalni principi Hydro-X postupka

 

Funkcija i prednosti Hydro-X procesa u sprječavanju korozije i formiranju kamenca

Bez povećanja soli

Organske komponente Hydro-X-a vrše glavnu ulogu. One su prisutne u minimalnoj težinskoj količini, ali su fino raspoređene i visoko dispergovane tako da izlažu površinu aktivnim osobinama koloida. Ogromna površina organske mješavine je prema tome prisutna bez primjetnog povećanja u totalnoj količini rastvorenih soli.

Fizički efekat

Rastvorene organske komponente imaju vrlo veliku molekularnu težinu i prema tome privlače molekule svih nečistoća u vodi. Efekat može biti poređen sa uzajamnim privlačenjem masa. U ovoj fazi tretmana vode nema hemijske reakcije.

Neutralna absorbcija soli

Absorbujući molekul je neutralan, pa može absorbovati sve soli u vodi. To se odnosi na soli prolazne i stalne tvrdoće kao i na soli kao što su gvožđe, hloridi, silicijumove komponente, itd.

Taloženje mulja

Absorbujući molekuli obezbjeđuju da se sve nečistoće talože kao mulj. Ovaj mulj je vrlo pokretljiv, amorfan i kompletno razdvojenih čestica. Na ovaj način je eliminisana mogućnost stvaranja naslaga mulja bilo gdje u postrojenju.

Jonska neutralizacija

Komponente neutralnih molekula Hydro-X-a absorbuju pozitivne jone – katione kao i negativne jone – anione. Kationi i anioni neutrališu jedni druge kroz međusobnu absorbciju.

 

Trenutna absorbcija

Absorbcija bilo kog jona formiranog tokom rastvaranja nečistoća u vodi je trenutna.

Zaustavljanje korozije

Neutralizacija jona ima direktan i trenutan efekat protiv elektrohemijske korozije. Korozivni proces se zasniva na razmjeni jona između tačaka različitog elektro potencijala. Ovaj elektrohemijski proces je zaustavljen. Hydro-X je također efikasan protiv gasova kao što su kiseonik (O2) i ugljen-dioksid (CO2). Koncentracija od 1‰ u napojnoj vodi biće dovoljna da spriječi koroziju u bilo kom dijelu postrojenja kroz koje prolazi voda ili para.

Minimalni rizik od alkalne krtosti

Kaustična soda može učiniti gvožđe krtim. Kaustična krtost nastaje proporcionalno sa količinom slobodne kaustične alkalnosti u kotlovskoj vodi. Pri upotrebi Hydro-X-a koncentracija kaustične alkalnosti je vrlo niska i stoga je rizik od kaustične krtosti smanjen na minimum.

Bez cinka

Hydro-X sprječava koroziju na različitim principima u odnosu na cink. Pored toga efekat razlaganja kamenca sa Hydro-X-om je smanjen ovim metalom. Osnovne komponente korodiraju cink stvarajući cink oksid i natrijum cinkat. Ove supstance zatvaraju pore u kamencu i smanjuje se efekat Hydro-X-a. Prema tome, pocinkovani limovi bi trebali biti odstranjeni prije početka tretmana sa Hydro-X-om.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Copyright © 2010 DeNOx d.o.o.