DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

Funkcionalni principi Hydro-X postupka

 

Hydro-X principi pružaju dobru operativnu ekonomiju

Efekti upotrebe Hydro-X-a:

  • - Sprječava stvaranje kamenca;
  • - Razlaganje postojećeg kamenca i prevođenje u mulj koji se odstranjuje odmuljivanjem;
  • - Kondicioniranje mulja u slobodno pokretljivu masu koja ne može začepiti ventile i mjerače, ali može biti sakupljena i izdvojena;
  • - Zaustavljanje bilo koje radne korozije u cjelokupnom sistemu i sprječavanje korozije čelika, bakra, cinka, nehrđajućeg čelika i mesinga;
  • - Obezbjeđenje proizvodnje 100% čiste i neutralne pare;
  • - Zaštita parnog postrojenja od vlaženja pare.

Efekti osam individualnih supstanci

Hydro-X sadrži osam različitih supstanci uključujući organske supstance sa fizičkim efektima i neorganske supstance sa hemijskim efektima. Kombinovani efekti supstanci su kompleksni, ali sljedeća tabela objašnjava efekte pojednostavljeno.


Organske supstance:

 


- Natrijum manuronat / Natrijum alginat

- Natrijum tanat

- Lignin

- Skrob

- Glikol derivati


Sprječavaju nastajanje kamenca.

Formira korozivno zaštitni pasivizacioni sloj tanata. Absorbuje kiseonik. Sprječava formiranje naslaga.

Otklanja kotlovski kamenac.

Kondicionira mulj.

Inhibiraju formiranje pjene.


Neorganske supstance:

 


- Natrijum hidroksid

- Trinatrijum fosfat


Kompleksira soli u vodi i kontroliše pH vrijednost. Štiti magnetnu membranu.

Sprječava nastajanje naslaga i štiti površinu željeza.

 

Hemijski tretman kotlovske vode

Hydro-X funkcioniše prema principima različitim od tradicionalnih koji su u upotrebi u hemijskom tretmanu kotlovske vode. Ovi proizvodi su često jednostavnog sastava. Čisto hemijske metode tretmana kotlovske vode reaguju sa solima koje su rastvorene u vodi što znači da su efekti bazirani na stehiometrijskim zakonima.

Rizik od predoziranja

Dodavanje hemikalija se mora odvijati u tačnom odnosu prema količini nečistoća koje su trenutno rastvorene u vodi. Prema tome, predoziranje može dovesti do neželjenih efekata kao što su korozija, pjenušanje ili vlaženje pare. Hydro-X je baziran na potpuno drugačijim principima. Kombinovana količina osnovnih proizvoda, NaOH i Na2PO4, je mala u vodi kondicioniranoj sa Hydro-X-om: samo desetina od količine neophodne za omekšavanje prema stehiometrijskim principima.

Hydro-X tretman kotlovske vode

Sastav Hydro-X-a vodi do reakcija u vodi koje su više fizičke prirode nego hemijske. I organske i neorganske supstance sprovode svoje funkcije dok svaka supstanca također dopunjava efekte drugih supstanci. Neorganske supstance služe za više specijalnih namjena:

Natrijum alginat i manuronat

Koristi se u kombinaciji sa katalitičkim komponentama. Obezbjeđuje formiranje molekula sa posebnom formom i funkcijom: talože kalcijumove i magnezijumove soli.

Natrijum tanat

Efikasno absorbuje kiseonik i doprinosi stvaranju korozivno zaštitnog sloja gvožđe tanata.

Lignin

Ima osobine slične taninima. Obezbjeđuje Hydro-X efekat otklanjanja kamenca.

 

Škrob

Potpomaže da se razdvoje čestice mulja i da postanu lako pokretne.

Glikol derivati

Imaju efikasan učinak protiv pjenušanja i vlaženja pare.

Natrijum hidroksid i trinatrijum fosfat

Neorganske komponente Hydro-X-a imaju sekundarne ali značajne efekte. Održavaju slabu alkalnost (pH-vrijednost), koja je korisna za reakcije organskih komponenti. One su indikatori za koncentraciju rastvora i omogućavaju tačna mjerenja jednostavnom titracijom hlorovodoničnom kiselinom (sa n/10 HCl). Prednost Hydro-X postupka je kombinacija fizičkih i hemijskoh efekata.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Copyright © 2010 DeNOx d.o.o.