DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

Funkcionalni principi Hydro-X postupka

 

Preko 65 godina sa Hydro-X postupkom

Postupak tretmana vode može u osnovi biti baziran na sljedećem:

  • - Čisto hemijskim principima;
  • - Hemijsko-mehaničkim principima;
  • - Fizičko-hemijskim principima.

Fizičko-hemijski principi pružaju vrlo široke granice bezbjednosti prema varijacijama u hemijskom sastavu napojne vode. Čisto hemijski principi tretiranja vode stvaraju vještačku okolinu u vodi što uvijek uslovljava kasnije korekcije.

Ovo je bila polazna tačka za danskog inžinjera A. Johansena, koji je oko 1920. godine započeo istraživanje koje čini osnovu za razvoj Hydro-X-a. Oko 1940. godine razvoj je bio završen i proizvodnja je mogla da počne. Poslije rata, proizvodnja Hydro-X-a je počela. Danas je Hydro-X postupak široko zastupljen u cijelom svijetu.

Na primjer, Hydro-X se koristi u više od 300 od oko 450 danskih postrojenja daljinskog grijanja. Kondicioniranje više od 50% vode u danskim sistemima daljinskog grijanja se vrši Hydro-X-om. Hydro-X se također upotrebljava u nekoliko hiljada parnih postrojenja.

Ipak, najveći dio proizvodnje se danas izvozi u više od 40 zemalja. Voda je različita od mjesta do mjesta a sastav vode čak može varirati od sezone do sezone. Prema tome, voda mora biti kondicionirana služeći se principima koji podrazumijevaju veliku fleksibilnost i preciznost, uprkos individualnim varijacijama u kvaliteti vode. Ovo je razlog zašto bi voda trebala biti kondicionirana Hydro-X postupkom i ovo je osnova za široku prihvaćenost Hydro-X-a jučer, danas i u budućnosti.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Copyright © 2010 DeNOx d.o.o.