DeNOx d.o.o.

Sarajevo

O nama

 

Usluge

 

HYDRO-X
I NJEGOVA PRIMJENA

 

Kontakti

 

 

Dobrodošli na našu internet stranicu!

 

Na našoj stranici možete saznati sve o tome šta je Hydro-X postupak i čemu služi, kao i o metodama koje se provode tokom Hydro-X postupka (kondicioniranje kotlovske vode, uklanjanje kamenca i korozije, kao i sprječavanje istih i sl.).

 
 
 

O kompaniji

 

Firma "DeNOx" osnovana je krajem 1996. godine kao Društvo za proizvodnju i usluge u hemiji/kemiji, zastupništvo, unutrašnju i vanjsku trgovinu. Zapošljava četiri (4) radnika (jednog magistra hemije/kemije, jednog diplomiranog inžinjera hemije/kemije i dva hemijska/kemijska tehničara).

Firma se isključivo bavi tretmanom kotlovskih voda i rashladnih voda, te problemima korozije i hemijskim/kemijskim čišćenjem kamenca. Za obavljanje ovih poslova firma ima potreban stručni kadar, laboratoriju i potrebnu opremu.

U BiH firma "Denox" d.o.o. Sarajevo ima potpisane ugovore sa više firmi po pitanju plasmana Hydro-X-a, zaštite od korozije termoenergetskih postrojenja, hemijskom/kemijskom čišćenju kamenca i tretmanu kotlovskih voda.

 

HYDRO-X

 

HYDRO-X je sredstvo koje, kada se dodaje u napojne vode kotla, ne dozvoljava pojavu: kamenca, korozije, slobodnog kiseonika i ugljen dioksida u kotlu. Ušteda u gorivu ide i do 30%, godišnji remonti skoro da nisu potrebni.

 

Licence

 

Zbog vrste posla i zavidne stručnosti iz te oblasti, danska firma "HYDRO-X-A/S" na Javnom konkursu, poslije provjere znanja u Danskoj, izabrala je mr.Zijada Čehića za njenog agenta, odnosno firmu "DeNOx" za ovlaštenog zastupnika u Bosni i Hercegovini i R. Hrvatskoj 1997. godine.

 
 
 
 
Copyright © 2010 DeNOx d.o.o.